SERWIS NA TEMAT PRASY    -  PRASA PRAWNICZA -  WSZYSTKO O PRASIE PRAWNICZEJ

Prasa prawnicza

Znajdziesz tutaj informacje dotyczące prasy prawniczej

strona: 1


Prasa » Prasa prawnicza

strona z prasą prawniczą numer
1

Prasa prawnicza

BIULETYN SKARBOWY

dwumiesięcznik redagowany przez pracowników Ministerstwa Finansów, użyteczny dla wszystkich prowadzących działalność gospodarczą, prawników, księgowych, urzędników aparatu skarbowego, administracji państwowej i samorządowej.


Prasa prawnicza

EDUKACJA PRAWNICZA

AKTUALNOSCI, TEMAT MIESIACA, ROZMOWA MIESIACA, DODATKI SPECJALNE, ARTYKULY, RADA PROGRAMOWA, REDAKCJA fachowo opracowany miesięcznik adresowany do studentów prawa i młodych prawników, obejmujący materiały niezbędne w czasie przygotowania się do egzaminów oraz poszerzające ogólną wiedzę prawniczą.

AKTUALNOSCI, TEMAT MIESIACA, ROZMOWA MIESIACA, DODATKI SPECJALNE, ARTYKULY, RADA PROGRAMOWA, REDAKCJA


Prasa prawnicza

GAZETA PRAWNA

dziennik publikuje informacje na temat nowości legislacyjnych, teksty aktów prawnych z komentarzami, opinie dotyczące zagadnień prawnych, raporty i dyskusje redakcyjne, kwestie podatkowe, ubezpieczeniowe.

WOLNY RYNEK, BIZNES, PODATKI, PRACA, GP RADZI, KRONIKA PRAWA, TYGODNIK PODATKOWY


Prasa prawnicza

JURYSDYKCJA PODATKOWA

dwumiesięcznik prawa podatkowego. Zawiera orzecznictwo sądów NSA, WSA, MF oraz ETS

OD REDAKCJI, ARTYKULY, ORZECZNICTWO, GLOSY, PRZEGLAD ORZECZNICTWA,


Prasa prawnicza

MONITOR PRAWA PRACY

specjalistyczne pismo poświęcone tematyce polskiego i europejskiego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

Z SALI SADOWEJ, W ORZECZNICTWIE, WYDARZENIA, LEGISLAT, SEMINARIA MoPr, POZOSTALE AKTUALNOSCI


Prasa prawnicza

MONITOR PRAWNICZY

dwutygodnik prawa polskiego omawiający wszystkie najważniejsze wydarzenia zachodzące w prawie. Zawiera aktualne informacje, najnowsze orzecznictwo, glosy, komentarze, praktyczne materiały, formularze i wzory pism.

KALENDARZ LEGISLACYJNY, PRZEGLAD WYDARZEN, AKTUALNOSCI EUROPEJSKIE, NOWE ORZECZNICTWO, SEMINARIA MoP, POZASTALE AKTUALNOSCI


Prasa prawnicza

OCHRONA MIENIA I INFORMACJI

miesięcznik spełniający rolę doradcy, informatora, propagatora zasad i procedur bezpieczeństwa osób, mienia i danych.

AKTUALNOSCI, INFORMACJE, KONTROLA DOSTEPU, SSWiN, OCHRONA PRZECIWPOZAROWA, OCHRONA FIZYCZNA, NOWOSCI RYNKOWE


Prasa prawnicza

PAŃSTWO I PRAWO

miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN. Skierowany do naukowców zajmujących się nauczanim prawa, sędziów, adwokatów, prawników

RECENZJE, SPRAWOZDANIA, Z RZECZNICTWA IZBY KARNEJ ORAZ IZBY WOJSKOWEJ SADU NAJWYZSZEGO, POLSKA BIBLIOGRAFIA PRAWNICZA


Prasa prawnicza

PRAWO I PODATKI UNII EUROPEJSKIEJ

dwumiesięcznik zajmujący się porównywaniem prawodawstwa unijnego z polskim i oceną stopnia dostosowania polskich rozwiązań prawnych do rozwiązań UE

SADOWNICTWO, OCHRONA SRODOWISKA, FUNDUSZE UE, UBEZPIECZENIA SPOLECZNE, ORZECZNICTWO ETS - VAT, SADOWNICTWO, OCHRONA KONKURENCJI, CLA, ZAPOWIEDZI LEGISLACYJNE


Prasa prawnicza

SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY

tygodnik porusza tematy związane z prawem pracy i ubezpieczeniami społecznymi.

AKTUALNOSCI, O TYM SIĘ MOWI, PRAWO PRACY, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, UBEZPIECZENIA SPOLECZNE, ZWIAZKI ZAWODOWE, PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY RADZI, VADEMECUM PRZEDSIEBIORCY, DZIALALNOSC SOCJALNA, UNIA EUROPEJSKA, WYNAGRODZENIA, WWW.W PRACY, Z WOKANDY, POMAGAMY


Spis prasy prawniczej

BIULETYN SKARBOWY EDUKACJA PRAWNICZA GAZETA PRAWNA JURYSDYKCJA PODATKOWA MONITOR PRAWA PRACY MONITOR PRAWNICZY OCHRONA MIENIA I INFORMACJI PAŃSTWO I PRAWO PRAWO I PODATKI UNII EUROPEJSKIEJ SERWIS PRAWNO-PRACOWNICZY

Serwis z prasą tematyczną, codzienną i regionalną.
Copyright 2007 - 2024 by Fotograf Tomasz Pietraszek